078 619 90 44         info@wavebinnenvaart.nl

Betaling Belastingdienst alleen nog op rekening met uw naam

Vanaf 1 juli 2015 worden bedragen die u ontvangt als toeslag, teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet alleen nog maar op een rekeningnummer gestort dat daadwerkelijkop uw naam staat.
Uitbetalingen waarvan de Belastingdienst niet kan vaststellen of de rekening de juiste tenaamstelling heeft, worden gestopt.
Deze maatregel voorkomt fraude en fouten met uitbetalingen. Mensen waarvan het rekeningnummer is gedeactiveerd en waarvoor een (maandelijkse) uitbetaling klaar staat, ontvangen van de Belastingdienst een brief waarin staat welke actie van hen nodig is.
Het formulier om het rekeningnummer door te geven kunt u downloaden bij Downloads.

Toeslagen 2018

Zorgtoeslag 2018

Indien uw verzamelinkomen minder is dan € 28.720 (alleenstaande) dan heeft u recht op zorgtoeslag. Voor gehuwden en partners geldt een maximaal verzamelinkomen van € 35.996 per jaar. Indien uw vermogen op
1 januari 2018 groter is dan € 113.415 (alleenstaande) of € 143.415 (partners) dan heeft u met ingang van
1 januari 2018 geen recht meer op zorgtoeslag. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is, wat het inkomen
in 2018 wordt, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2018 of u recht heeft op zorgtoeslag. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog de zorgtoeslag uitgekeerd.

18 jaar en ouder

Wanneer uw kinderen 18 jaar worden moeten zij zich zelfstandig gaan verzekeren voor de zorgverzekeringswet. Ook zij hebben dan recht op zorgtoeslag. Zij kunnen dit aanvragen via de website www.toeslagen.nl. Hiervoor moeten zij wel de beschikking hebben over een DigiD. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin behulpzaam zijn.

Kindgebonden budget

Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De voorwaarden zijn dat u één of meer kinderen onder de 18 jaar heeft en dat u kinderbijslag ontvangt. De hoogte van het Kindgebonden Budget hangt mede af van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner, alsook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is wat het inkomen in 2018 zal zijn, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2018 of u recht heeft op het Kindgebonden Budget. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog het Kindgebonden Budget uitgekeerd.
Indien uw vermogen op 1 januari 2018 groter is dan € 113.415 (alleenstaande) of € 143.415 (partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2018 geen recht meer op Kindgebonden Budget.

Toeslagen 2017

Zorgtoeslag 2017

Indien uw verzamelinkomen minder is dan € 27.857 (alleenstaande) dan heeft u recht op zorgtoeslag. Voor gehuwden en partners geldt een maximaal verzamelinkomen van € 35.116 per jaar. Indien uw vermogen op
1 januari 2017 groter is dan € 107.752 (alleenstaande) of € 132.752 (partners) dan heeft u met ingang van
1 januari 2017 geen recht meer op zorgtoeslag. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is, wat het inkomen
in 2017 wordt, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2017 of u recht heeft op zorgtoeslag. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog de zorgtoeslag uitgekeerd.

18 jaar en ouder

Wanneer uw kinderen 18 jaar worden moeten zij zich zelfstandig gaan verzekeren voor de zorgverzekeringswet. Ook zij hebben dan recht op zorgtoeslag. Zij kunnen dit aanvragen via de website www.toeslagen.nl. Hiervoor moeten zij wel de beschikking hebben over een DigiD. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin behulpzaam zijn.

Kindgebonden budget

Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De voorwaarden zijn dat u één of meer kinderen onder de 18 jaar heeft en dat u kinderbijslag ontvangt. De hoogte van het Kindgebonden Budget hangt mede af van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner, alsook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is wat het inkomen in 2017 zal zijn, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2017 of u recht heeft op het Kindgebonden Budget. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog het Kindgebonden Budget uitgekeerd.
Indien uw vermogen op 1 januari 2017 groter is dan € 107.752 (alleenstaande) of € 132.752 (partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2017 geen recht meer op Kindgebonden Budget.

Toeslagen 2016

Zorgtoeslag 2016

Indien uw verzamelinkomen minder is dan € 27.012 (alleenstaande) dan heeft u recht op zorgtoeslag. Voor gehuwden en partners geldt een maximaal verzamelinkomen van € 33.765 per jaar. Indien uw vermogen op
1 januari 2016 groter is dan € 106.941 (alleenstaande) of € 131.378 (partners) dan heeft u met ingang van
1 januari 2016 geen recht meer op zorgtoeslag. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is, wat het inkomen
in 2016 wordt, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2016 of u recht heeft op zorgtoeslag. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog de zorgtoeslag uitgekeerd.

18 jaar en ouder

Wanneer uw kinderen 18 jaar worden moeten zij zich zelfstandig gaan verzekeren voor de zorgverzekeringswet. Ook zij hebben dan recht op zorgtoeslag. Zij kunnen dit aanvragen via de website www.toeslagen.nl. Hiervoor moeten zij wel de beschikking hebben over een DigiD. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierin behulpzaam zijn.

Kindgebonden budget

Het Kindgebonden Budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De voorwaarden zijn dat u één of meer kinderen onder de 18 jaar heeft en dat u kinderbijslag ontvangt. De hoogte van het Kindgebonden Budget hangt mede af van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner, alsook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. De belastingdienst bekijkt n.a.v. voorgaande jaren of u recht heeft op een voorlopige teruggave. Omdat het voor ondernemers moeilijk in te schatten is wat het inkomen in 2016 zal zijn, bekijken wij bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2016 of u recht heeft op het Kindgebonden Budget. Indien u geen voorschot heeft ontvangen krijgt u alsnog het Kindgebonden Budget uitgekeerd.
Indien uw vermogen op 1 januari 2016 groter is dan € 106.941 (alleenstaande) of € 131.378 (partners) dan heeft u met ingang van 1 januari 2016 geen recht meer op Kindgebonden Budget.

T-biljet kinderen

Bij vakantiewerk, bijbaantjes of fulltime werk dat niet het hele jaar heeft geduurd, wordt er vaak teveel loonbelasting ingehouden. Het teveel ingehouden bedrag aan loonbelasting kan via een T-biljet teruggevraagd worden. Deze aangiftebiljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de teruggave betrekking heeft, worden ingediend. De teruggave moet minimaal € 14 bedragen. Wanneer uw kinderen een bijbaantje hebben gehad kunt u de jaaropgave(n) naar ons opsturen zodat wij kunnen kijken of er een teruggave inzit.

U of uw kinderen kunnen dit ook zelf doen via de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.
Uw kinderen hebben hier dan wel een DigiD voor nodig.

DigiD

DigiD is een manier om u op websites van de overheid en organisaties te identificeren. Door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt u inloggen op de website en verschillende zaken regelen.

Welke instellingen doen mee?

Nationale organisaties: bijv. belastingdienst (toeslagen), SVB, Kadaster en UWV
Gemeenten: voor bijv. uittreksels bevolkingsregister en vergunningaanvragen provincies en waterschappen
Politie: doen van aangifte
Zorg en zorgverzekeraars: digitaal indienen van declaraties en het bijhouden van het gebruikte eigen risico
Pensioenoverzicht: op de site mijnpensioenoverzicht.nl kunt u opvragen hoeveel pensioen u in het verleden bij eventuele werkgevers heeft opgebouwd.

U ziet dat er veel verschillende (soorten) organisaties zijn waarmee u digitaal zaken kunt regelen. Het is daarom de moeite waard om een inlogcode aan te vragen.
Uw DigiD is een persoonlijke inlogcode die alleen door u te gebruiken is. Uw administratiekantoor heeft deze code niet in haar bezit. U zult de code dus zelf moeten aanvragen.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website onder de button Downloads.

Studiefinanciering

Wonen uw kinderen zelfstandig in uw eigen woning dan kunnen zij toch in aanmerking komen voor de uitwonende studiefinanciering. Dit gaat niet vanzelf!! Hiertoe moeten uw kinderen bij de eerste aanvraag direct het speciale formulier “aanvraag uitzondering GBA” insturen. Dit formulier kunt u downloaden vanaf de site van het DUO of vanaf onze site.

Let op! Op de beschikking van het DUO staat een vervaldatum van deze uitzondering vermeld. Stuur het formulier voor de vervaldatum opnieuw in, anders vervalt het recht op uitwonende beurs. Met terugwerkende kracht wordt deze beurs niet meer uitbetaald!

Digitale facturen

Er worden door bedrijven steeds vaker facturen digitaal naar de klant verzonden. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer worden. Wanneer u een factuur digitaal ontvangt is het van belang om deze uit te printen en bij de administratie te voegen. Alleen op deze manier kan de betaalde btw teruggevorderd worden. Daarnaast moet u ook de digitale versie (het PDF-bestand) van de factuur 7 jaar bewaren, dit behoort tot de administratie.

EORI-nummer

Door nieuwe Europese wetgeving krijgen alle in Europa gevestigde ondernemers een EORI-nummer toegekend. Met dit nummer kunnen ondernemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. U bent verplichtdit EORI-nummer bij alle douanehandelingen te (laten) gebruiken als identificatie. Het EORI-nummer in Nederland is hetzelfde als het BTW-nummer echter zonder toevoeging van de 3 posities aan het eind. Een voorbeeld EORI-nummeris NL8090.40.593. U kunt controleren of uw nummer actief is via www.ec.europa.eu

Indien deze nog niet actief is, kunt u dit via een formulier aanvragen, welke u kunt downloaden op onze site. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Zwangerschapsuitkering (ZEZ-uitkering)

Vrouwelijke zelfstandigen evenals meewerkende echtgenoten/partners hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u de uitkering krijgt. Uw uitkering is nooit hoger dan het minimumloon. Werkt u minimaal 1225 uur per jaar in de onderneming, dan heeft uw uitkering maximaal de hoogte van het minimumloon, ongeacht wat u verdiend heeft. Per 1 juli 2017 is dit maximaal € 1.565,40 bruto per maand.

BTW-aftrek kosten privé-auto

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Heeft u het afgelopen jaar een andere auto gekocht, geeft u ons dan het kenteken door, dan kunnen wij de catalogusprijs voor u achterhalen.

Voor de btw-heffing over het privégebruik wordt uitgegaan van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

Privé-auto

Indien uw auto privé is aangeschaft en u rijdt hier ook zakelijke kilometers mee, dan geldt er een bijtelling van 1,5% van de cataloguswaarde. U mag dan de BTW op de gebruiks- en onderhoudskosten aftrekken. Vanzelfsprekend dient u dan wel de fakturen en brandstofbonnen te overleggen.

Wijzigen rekeningnummer voor teruggaaf belastingen

U kunt zelf uw rekeningnummer aan de Belastingdienst doorgeven. U kunt dit doen door een formulier te downloaden van onze site bij Downloads of van de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl of u kunt bellen met de belastingtelefoon: 0800-0543. Natuurlijk willen en kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Aftrekbare lijfrentepremies

Als u voor 2015 een lijfrentepremie wilt aftrekken op uw inkomen, dan moet deze premie uiterlijk op 31 december 2015 betaald zijn. Let op! Het bedrag dat u daadwerkelijk van uw inkomen mag aftrekken is afhankelijk van het inkomen 2014. Dit is de zogenaamde jaarruimte. Vraagt u ons welk bedrag voor u geldt.

Subsidieregeling Praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 bestaat de Subsidieregeling Praktijkleren. Hierbij kunt u subsidie krijgen voor een leer-werkplek voor leerlingen in het MBO die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Net als het afgelopen jaar, zullen wij in 2015 voor u nagaan of u in aanmerking komt voor deze subsidie en deze voor uw aanvragen.