078 619 90 44         info@wavebinnenvaart.nl

Administratieve diensten

 • inrichten, verwerken en controleren van uw boekhouding
 • samenstellen en beoordelen jaarrekening
 • verzorgen van fiscale aangiftes, bezwaar en beroep
 • vergunningaanvragen
 • contactpersoon voor o.a. belastingdienst, uwv, pensioenfonds
 • verzorgen van uw correspondentie

 

Salarisadministratie

 • verzamelen, invoeren en onderhouden van personeelsgegevens
 • verstrekken maandelijkse loonstrookjes en betaallijsten
 • aangifte loonheffingen
 • opstellen jaaropgaven voor uw medewerkers
 • eerstedagsmelding
 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • adviseren met betrekking tot fiscaalvriendelijke beloningssystemen
 • adviseren bij loonkostensubsidie
 • contactpersoon voor o.a. belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen, arbodiensten

Fiscale en bedrijfseconomische diensten

 • begeleiden startende ondernemingen
 • opstellen firmacontracten
 • ondernemingsplan
 • exploitatieprognose
 • investering en financiering
 • bedrijfsanalyse
 • verkoop, beëindiging onderneming
 • klankbord